Tehnologii

În  amenajare sălii de tratament,  atenție deosebită,  am atras cerințelor și normelor  sanitare,  pe care le respectăm întocmai.

Membrii echipei medicale efectuează periodic examene medicale de control, sunt verificaţi şi îndrumaţi constant în respectarea cu maximă stricteţe a normelor sanitare.